Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePřís­lušen­stvíObaly na pro­jek­tory

Školka hrou anebLéta­jící koberec byl jen sen, MAGIC BOX je skutečnost!”

Popis

Před­stavu­jeme Vám naši novinku vhod­nou do heren školek. Děti naučí zábav­nou for­mou pra­co­vat s mod­erními tech­nolo­giemi.
MAGIC BOX promění jako mávnutím kouzel­ného proutku pod­lahu školky ve strhu­jící inter­ak­tivní svět pro malé předškoláky s pra­covní plo­chou o velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skřínka MAGIC BOX v sobě ukrývá špičkový inter­ak­tivní pro­jek­tor, malý, ale výkonný počí­tač s Wifi a ozvučením! A k ní dostanete navíc i báječ­nou pro­jekční plochu!

Jedná se o nenáročné mobilní zařízení bez nut­nosti další insta­lace. Stačí připo­jit herní ses­tavu k el. zásu­vce, zap­nout ji a můžete začít dětem promí­tat na měkkou pro­jekční pod­ložku cokoli, co se jinak běžně promítá na plátno či tab­uli. Tím, že se naše pro­jekce pro děti odehrává v jejich nejpřirozenějším herním prostředí, tedy na zemi, je i dle zkušených učitelek tou nejvhod­nější for­mou pro­jekce právě pro naše nej­menší! Počí­tač se pak ovládá jednoduchým elek­tron­ickým perem či z klávesnice.

I velmi malé děti se díky MB mohou účast­nit SW her, oma­lovánek, puz­zle sklá­daček či jiných vzdělá­vacích aktivit, i když stojí, klečí nebo leží přímo na pro­jekční ploše. Ta je pohodlná, teplá a pro děti velmi pří­jemná. Navíc může být celá i jako sklá­dačka puz­zle! Takže další aktivita pro Vaše děti, které si jí před použitím mohou celou složit.

V říjnu 2013 získal MAGIC BOX nejprestižnější ocenění, 1. místo GRAND PRIX na výs­tavě FOR TOYS na pražském výs­tavišti PVA.

Tech­nické specifikace

 • Jednoduché řešení pod­la­hové projekce
 • Sys­tém plug and play (zapni a hraj)
 • Inter­ak­tivní pro­jek­tor 2500 /​3100 ANSI Lumen
 • Rozlišení WXGA (1280x800)
 • Dvě inter­ak­tivní pera
 • Speciální pro­jekční plocha 200x125cm
 • Výkonné mul­ti­mediální PC
 • Bez­drá­tová mini-​klávesnice a USB mini myš, černé provedení
 • Wifi, DVD, možnost připo­jení USB flash
 • Ochranný přepravní obal
 • Barevné prove­dení podle vzorníku viz. příslušenství
 • Záruka: 3 roky
 • Váha: 32 kg

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

INTER­AK­TIVNÍ Short Throw projektor

Popis

LC-​XIP2610

INTER­AK­TIVNÍ Short Throw pro­jec­tor určený zejména pro školy a kanceláře!

Vyjímečné vlast­nosti:
— Sví­tivost 2600 ANSI Lumen
— Přirozené XGA rozlišení
— Kom­pat­i­bilní s WSXGA + — VGA a MAC
— Pro­jek­tor je vybaven Short Throw objek­tivem (Throw ratio 0.615 : 1)
— Inter­ak­tivní funkce umožňuje úpravu a komen­tování průběhu promítání /​prezen­tace za chodu
— funkce „Pen a Pointer“ fun­gují jako nástroje k psaní a myš
— Pro­jek­tor LC-​XIP2610 může být použit jako inter­ak­tivní bílá tab­ule, kdeko­liv bez jakéhoko­liv speciál­ního plátna či tab­ule
— Hladké psaní, neroztře­sené písmo: 1,5 krát hladší než u běžných mod­elů
— pro­jekce všemi směry — 360°
— Zabezpečení: Secu­rity Bar, PIN code zámek, Kens­ing­ton­ský zámek

Inter­ak­tivní funkce:
S pro­jek­torem LC-​XIP2610 můžete vir­tuálně vytvořit dotykový obraz na jakéko­liv pro­jekční ploše. Jednoduché ovládání nástrojů inter­ak­tivní funkce umožňuje jaké­muko­liv uži­vateli psát a kres­lit na promí­tací plochu.

PC + LC-​XIP2610 = Inter­ak­tivní tabule!

Poža­davky sys­tému Inter­ak­tivní funkce:
Tech­nolo­gie — Infrared
CMOS Sen­sor — 2560 x 1920 pix­els
Požadované OS — Win­dows XP (SP2 /​Vista /​Win­dows 7 (32 /​64 bit)
Typ pro­ce­soru — Core Duo nebo Adobe
RAM kapacita — 512 MB nebo Adobe
Min. HHD Space — 80 MB
Media — CD-​ROM

Úhlopříčka

Pro­jekční vzdálenost pro LC-​XIP2610

127 cm

0,61 m

152,4 cm

0,74 m

177,8 cm

0,87 m

203,2 cm

1,00 m

228,6 cm

1,13 m

254 cm

1,26 m

279,4 cm

1,39m

Zdokonalená pro­jekční technologie:

- Pro­jek­tor s velmi krátkou pro­jekční vzdáleností umožňuje lidem použí­vat pro­jek­tor dokonce i v malém pros­toru jako je zasedací míst­nost nebo vys­tavo­va­tel­ský stánek.

- Tento pro­jek­tor vybavený Short Throw objek­tivem, zabraňuje sví­cení nepří­jem­ného oslepu­jícího světla do očí a tak může mod­erá­tor velmi pohodlně odprezen­to­vat svou prezentaci.

- Mod­erá­tor může při prezen­tování stát v blízkosti plátna, aniž by na obraz vrhal stín. Tento pro­jek­tor může být umístěn v min­imální vzdálenosti od plátna, viz. tab­ulka výše.

Ultra Short Throw objek­tiv vyžaduje dokonale rov­nou pro­jekční plochu.


Tech­nické parametry

Bright­ness: 2600 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 500 : 1
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: 1024 x 768 XGA
Pro­jec­tion Lamp: 210 W UHP
Esti­mated Lamp Life: 6000 /​4000 Hours of Use (Eco /​Nor­mal mode)
Total Pix­els: 1024x768x3
Lens Type: Fixed, Opti­cal off­set 110%
Lens ratios: Fixed Focal Length Lens, 0,615 : 1
Image Diag­o­nal: 127279 cm
Image Width: 1,022,24 m
Throw Dis­tance: 0,611,39 m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): Front ele­va­tion: up to 7°
Local Con­trol /​Power Management: full func­tion
RS232 Con­trols Ports (In & Out): D-​sub 9pin x 1
Remote Pro­jec­tor Control: Wire­less (infra red) x 1
LAN Port: LAN (RJ-​45) x 1
Com­puter Native Resolution: 1024 x 768 (XGA)
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WSXGA+, UXGA, SXGA+, WXGA, SXGA, Quad-​VGA, XGA+, XGA, SVGA, VGA, MAC
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NSTC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p (4 : 3)
Other Inputs and Outputs: Com­puter Input: D-​sub 15 x 1, DVI-​I x 1
Video Input: Com­pos­ite, Mini Din 4pin (S-​Video) x 1, RCA-​3 (com­po­nent) x 1
Mon­i­tor Out­put: D-​sub 15 x 1
Fan Noise: 38 /​33 dB (nor­mal /​eco)
Cab­i­net Size (HxWxD): 132 x 348 x 360 mm
Weight: 4,1 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 233 x 464 x 481 mm
Pack­aged Weight: 6,5 kg
Power Require­ments: 100240 V AC, 50/​60 Hz
Power Con­sump­tion: 295 /​230 W (Nor­mal /​Eco)
Heat: 1007 BTU/​hr /​785 BTU/​hr (Nor­mal /​Eco)
Power Cord: 1,8 m Detachable
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, cUL, IEC
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, Class B, CE Mark
Secu­rity Facilities: Secu­rity Bar, PIN code lock, Kens­ing­ton Lock
Oper­at­ing Temperature: 535°C
Included Acces­sories: Quick start guide, Owner’s man­ual (CD-​ROM), AC Power cord: 1,8 m, Com­puter cable: 1,5 m, USB Mouse Cable A-​B: 1,5 m, Remote con­trol with 2 AAA batteries
Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

INTER­AK­TIVNÍ Short Throw pro­jek­tor určený zejména pro školy a kanceláře!


Popis

Vyjímečné vlast­nosti:
- Sví­tivost 3000 ANSI Lumen
- Přirozené WXGA rozlišení
- Kom­pat­i­bilní s WSXGA + — VGA a MAC
- Pro­jek­tor je vybaven Short Throw objek­tivem (Throw ratio 0.615 : 1)
- Inter­ak­tivní funkce umožňuje úpravu a komen­tování průběhu promítání /​prezen­tace za chodu
- funkce „Pen a Pointer“ fun­gují jako nástroje k psaní a myš
- Pro­jek­tor LC-​WIP3000 může být použit jako inter­ak­tivní bílá tab­ule, kdeko­liv bez jakéhoko­liv speciál­ního plátna či tab­ule
- Hladké psaní, neroztře­sené písmo: 1,5 krát hladší než u běžných mod­elů
- pro­jekce všemi směry — 360°
- Zabezpečení: Secu­rity Bar, PIN code zámek, Kens­ing­ton­ský zámek


Inter­ak­tivní funkce:
S pro­jek­torem LC-​WIP3000 můžete vir­tuálně vytvořit dotykový obraz na jakéko­liv pro­jekční ploše. Jednoduché ovládání nástrojů inter­ak­tivní funkce umožňuje jaké­muko­liv uži­vateli psát a kres­lit na promí­tací plochu.
PC + LC-​WIP3000 = Inter­ak­tivní tabule!


Poža­davky sys­tému Inter­ak­tivní funkce:
Tech­nolo­gie — Infrared
CMOS Sen­sor — 2560 x 1920 pix­els
Požadované OS — Win­dows XP (SP2 /​Vista /​Win­dows 7 (32 /​64 bit)
Typ pro­ce­soru — Core Duo nebo Adobe
RAM kapacita — 512 MB nebo Adobe
Min. HHD Space — 80 MB
Media — CD-​ROM


Tech­nické parametry

Bright­ness: 3000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 500 : 1
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: 1024 x 768 XGA
Pro­jec­tion Lamp: 245 W UHP
Esti­mated Lamp Life: 5000 Hours /​2500 Hours (Eco/​Normal)
Total Pix­els: 1280 x 800 x 3
Lens Type: Fixed, Opti­cal off­set 122%
Lens ratios: Fixed Focal Length Lens, 0,615 : 1
Image Diag­o­nal: 127254 cm
Image Width: 1,082,15 m
Throw Dis­tance: 0,651,34 m
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, reversed, inverted
Local Con­trol /​Power Management: full func­tion
RS232 Con­trols Ports (In & Out): D-​sub 9pin x 1
Remote Pro­jec­tor Control: Wire­less (infra red) x 1
LAN Port: LAN (RJ-​45) x 1
Com­puter Native Resolution: 1280 x 800 (WXGA)
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WSXGA+, UXGA, SXGA+, WXGA, SXGA, Quad-​VGA, XGA+, XGA, SVGA, VGA, MAC
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p (16:10)
Other Inputs and Outputs: Com­puter Input: D-​sub 15 x 2, HDMI x 1
Video Input: Com­pos­ite, Mini Din 4pin (S-​Video) x 1, RCa-​3 (com­po­nent) x 1
Mon­i­tor Out­put: D-​sub 15 x 1 (com­mon with input)
Autio Input: Stereo : Mini-​Jack x 2, RCA (L/​R) x 1
Fan Noise: 40 /​33 dB (Nor­mal /​Eco)
Cab­i­net Size (HxWxD): 132 x 348 x 360 mm
Weight: 4,1 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 233 x 464 x 481 mm
Pack­aged Weight: 6,5 kg
Power Require­ments: 100240 V AC, 50/​60 Hz
Power Con­sump­tion: 310 /​235 W (Nor­mal /​Eco)
Heat: 1058 BTU/​hr /​802 BTU/​hr (Nor­mal /​Eco)
Power Cord: 1,8 m Detachable
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, cUL, IEC
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, Class B, CE Mark
Secu­rity Facilities: Secu­rity Bar, PIN code lock, Kens­ing­ton Lock
Oper­at­ing Temperature: 535°C
Included Acces­sories: Quick start guide, Owner’s man­ual (CD-​ROM), AC Power cord: 1,8 m, Com­puter cable: 1,5 m, USB Mouse Cable A-​B: 1,5 m, Remote con­trol with 2 AAA batteries

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

WXGA Ultra Short Throw Projektor

Popis

Klíčové funkce pro­jek­toru EIP-​WSS3100:

- sví­tivost 3100 ANSI lumens

- pod­poruje 3D projekci

- inter­ak­tivní funkce umožňuje ano­tace na promí­taném obraze v reál­ném čase (volitelný modul IK-​US10)

- ves­tavěný 10 Watt reproduktor

- vybaven lam­pou s dlouhodobou živ­ot­ností (4000 h : eco)

- boční přístup k lampě usnadňuje servis instalo­vaného projektoru

- bezpečnos­tní prvky: bezpečnos­tní úchyt, zámek s pin kodem, bezpečnos­tní zámek

- ves­tavěné RJ45 síťové připo­jení pro mon­i­torování a ovládání po síti

- kom­pat­i­bilní signály UXGAVGA a MAC


Tech­nické parametry

Bright­ness: 3100 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 8000 : 1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 80 %
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: WXGA (1280 x 800), 16:10
Color Repro­duc­tion: 1.07 bil­lion color
Pro­jec­tion Lamp: 280 W
Esti­mated Lamp Life: 4000 /​3000 hours (Normal/​Powerful)
Total Pix­els: 1280 x 800
Image Diag­o­nal: 70100 inch
Image Width: 0,510,75 m
Throw Dis­tance: 0,520,76 m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): up to 5,9° up
Ver­ti­cal Key­stone Correction: max +/​-​15 degrees
Scan­ning Frequency: auto: H Sync. 30100 kHz, V Sync. 50120 Hz
Dot Clock: 170 MHz
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, Reversed, Inverted
Local Con­trol /​Power Management: full Func­tion
RS232 Con­trols Ports (In & Out): D-​sub9 for wired remote func­tion and service
LAN Port: RJ45
Com­puter Native Resolution: 1280 x 800
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): full HDVGA
Other Inputs and Outputs: Input:
RGB .… D-​sub 15 x 2
Dig­i­tal .… HDMI x 1
Com­pos­ite Video .… RCA-​1 x 1
S-​Video .… Min Din-​4 x 1
PC Audio, Ana­log .… 3,5 mm Mini-​Stereo Jack x 2
AV Audio, Ana­log .… RCA-​2 (R/​L) x 2
USB dis­play .… Mini B x 1
Mic .… 3,5 mm Mini-​Stereo Jack x 1
Out­put:
RGB .… D-​sub15 x 1
Audio, Ana­log .… 3,5 mm Mini-​Stereo Jack x 1
RS232 .… D-​sub9 for wired remote func­tion and service
Cab­i­net Size (HxWxD): 35,7 x 13,5 x 36,7 cm
Weight: 8 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 46,6 x 35,5 x 45,1 cm
Pack­aged Weight: 10 kg
Power Require­ments: 100240 V AC, 50 /​60 Hz
Power Con­sump­tion: 350 /​290 W (Pow­er­ful /​Nor­mal)
Heat: 1194 BTU
Power Cord: 1,8 m
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, CB
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, ClassB, CE Mark
Included Acces­sories: Owner’s man­ual on CD-​ROM, Quick Start Guide, AC Power Cord (1,8 m), VGA cable Dsub15 — Dsub15 (1,8m), Remote con­trol (with CR2025 battery)
Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.


Pro­jek­tor pro full HD

Popis

EIP-​HDT30
Rozlišení: 1900x1080
ANSI LumenS: 8000
Tech­nolo­gie: 1 chip DLP
Funkce: full DH projektor
Hlavní funkce projektoru:
- Rozlišení full HD 1080p, 8000 Lumen, kon­trast 7500:1
- Zobra­zo­vací tech­nolo­gie jed­nočipového DLP pro výborný obraz
- Dorovnává obraz v 720p. Pod­poruje další širokoúhlá a stan­dartní rozlišení
- Dodává se s 6-​ti seg­men­tovým barevným fil­trem který může být nain­stalován pro živější barvy
- 2 pevné vstupy obsahují plný rozsah stan­dart­ních konektorů
- 2 vstupy určené pro mod­uly umožňu­jící vari­abil­itu připo­jení. Zahrnuje ovládání přes síť
- Volitelné mod­uly zahrnují „Dual (HD/​SD)“ SDI a bez­drá­tový HD přímač
- Motorový zoom a focus. Možnost širokoúh­lých a tele objektivů
- Hor­i­zon­tální a ver­tikální lens shift. Ves­tavěná mechan­ická clona
- Objek­tiv ve středu pro­jek­toru a jed­nos­měrné proudění vzduchu do jed­notky ule­hčují insta­laci. Rychlá insta­lace objektivu
- Sys­tém dvou lamp posky­tuje výbornou sví­tivost a umožňuje 4 úrovně jasu
- Podsví­cený ovlá­dací panel, kabelové a bez­drá­tové ovládání. RS-​232 a síťové ovládání
- Reg­u­lace spotřeby energie, zamykání kláves, funkce „Cus­tom Warmup screen“
- 3 roky záruka!


Tech­nické parametry

Bright­ness: 8000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 7500:1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: 16:9
Color Repro­duc­tion: 1.07 Bil­lion Colors
Pro­jec­tion Lamp: 330 Watts VIDI UHP x 2
Esti­mated Lamp Life: Up to 3000 Hours of use /​up to 2500 Hours of Use
Imag­ing System: 0,95″ Dark­Chip 3 DLP chip x 1
Total Pix­els: 1920 x 1080 (16:9 aspect ratio)
Lens Type: Not included
Image Diag­o­nal: 500600 in.
Image Width: 1,1113,20m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): up to 5° Up
Max­i­mum Pitch: any­where 360°
Ver­ti­cal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up to 30° Up or Down
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up to 30° Left or Right
Scan­ning Frequency: Auto: H Sync. 15120 kHz, V Sync. 48120 Hz
Dot Clock: up to 230 MHz
Image Ori­en­ta­tion: nor­mal, reversed, inverted
Local Con­trol /​Power Management: full func­tion /​auto shut-​off
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub9 x 2
Remote Pro­jec­tor Control: Wireless/​Wired x 1
Ser­vice Port: USB-​B x 1
LAN Port: RJ45 x 1
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): UXGA (ana­log only), WUXGA-​WXGA, SXGA+ — VGA and MAC (ana­log or dig­i­tal), for­mats: 1920 x 1200 through 640 x 480
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-​M, PAL-​N, aspect ratio sup­ported 16:9, 4:3 and other
Video Input Digital: HDMI x 1
Other Inputs and Outputs: Video: Composite/​component? Video/​Y-​Pb/​Cb-​Pr/​Cr
Video: S-​Video x 1
Image Sig­nal Inputs: Com­puter: Ana­log RGB … Dsub15 x 1
Com­puter: Dig­i­tal RGB .. DVI-​D x 1
Fan Noise: as low as 36dBA
Cab­i­net Size (HxWxD): 242,5 x 400 x 524,2 mm
Weight: 20 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 439 x 528 x 651 mm
Pack­aged Weight: 25 kg
Power Require­ments: 100-​240V AC, 50/​60 Hz
Power Con­sump­tion: up to 963W /​up to 846W Stan­dard mode
Power Cord: type 3, detachable
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL/​cUL
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC Part 15 Class A
Secu­rity Facilities: Kens­ing­ton Secu­rity Slot, Han­dles (use as secu­rity bar)
Oper­at­ing Temperature: 540°C
User Main­te­nance: Replace air fil­ter, replace lamps
Included Acces­sories: Quick Setup Guide, Owner’s man­ual on CD-​ROM, AC Power Cord, Lens cover, VGA-​type com­puter input cable (Dsub15), Wireless/​wired remote con­trol with two AAA bat­ter­ies. Wired remote cable, Real color man­ager Pro Soft­ware on CD-​ROM x 1, cable cover x 1, cable cover sup­port x 1, bacle tie x 3, Rich color 6-​segment color wheels x 2, lens aper­ture cover
Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Pro­jek­tor s 12,000 ANSI Lumen

Popis

LC-​X800
Rozlišení: 1024x768
Lumen: 12000
Použitá tech­nolo­gie: 3LCD+one
Funkce: silný insta­lační projektor
Klíčové funkce:
1) 12000** ANSI lumen, XGA,
2) LCD pan­ely zprostřed­ková­vají kon­trastní poměr 4000:1
3) Použití nového „Inor­ganic imag­ing engine“ prod­lužuje živ­ot­nost projektoru
4) Vysoce výkoný sys­tém řízení světla zvyšuje svět­lost obrazu
5) 3LCD+one tech­nolo­gie umožňuje vyjmeč­nou repro­dukci barev
6) Vzdu­chový filtr s výdrží 10,000 hodin snižuje nároky na údržbu
Hlavní vlast­nosti projektoru:
- 12,000 Lumen s 90% rovnoměrnosí rozložení světla a kon­trastem 4000:1
- rozlišení XGA, UXGA ~ VGA, kom­pat­i­bilita s MAC
- Kom­pat­i­bilní s nor­mal­ními i širokoúh­lými rozlišeními až po WUXGA a 1080p
- Pod­poruje dig­itální i anal­o­gové vstupní signály (ve všech barevných standartech)
- 4 vstupy včetně dvou mod­ulových pan­elů vstupů. Možnost rozšíření dalšími moduly
- Široká nabídka volitel­ných objek­tivů (obraz až po 15 m diagonálu)
- Možnost ver­tikál­ního a hor­i­zon­tál­ního lens shift/​objektivu pro opti­mální umístění projektoru
- Nové 10 bitové zpra­cov­ání barev zlepšuje repro­dukci barev
- Mechan­ická clona umožní pravé začernění obrazu
- Odolný anor­gan­icky LCD panel umožňuje delší použití
- Lehce dos­tupný filtr a lampa pro snad­nější údržbu
- Dálkové ovládáni: kabelové a bez­drá­tové (kom­pat­i­bilita s RS-​232). Možností síťového ovládání
- 3 roky záruka!

Tech­nické parametry

Bright­ness: 12000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 4000:1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: XGA (1024x768), 4:3
Color Repro­duc­tion: 10-​bit (1.07 bil­lion colors)
Hor­i­zon­tal Resolution: 800 TV Lines (HDTV)
Pro­jec­tion Lamp: 330 Watts NSHA x 2
Esti­mated Lamp Life: up-​to 3,000 Hours
Imag­ing System: 1.8 in (46 mm) Inor­ganic LCD Pan­els x 3
with pro­pri­etary Color Con­trol Device
Total Pix­els: 2,359,296 ((1024x768) x 3)
Pixel Clock: up to 230 MHz
Lens Type: Change­able — Does not come with Lens
Image Diag­o­nal: up-​to 600 in (1,524 cm)
Image Width: up-​to 40 ft (12.2 m)
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): up-​to 2.8° Up or Down
Max­i­mum Pitch: up-​to 360°
Ver­ti­cal Lens Shift (% of image height): up-​to 50% Up or Down
Hor­i­zon­tal Lens Shift (% of image width): up-​to 10% Left or Right
Ver­ti­cal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up-​to 40° Up or Down
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up-​to 20° Left or Right
Scan­ning Frequency: Auto: H: 15120 kHz; V: 48120 Hz
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, Reversed, Inverted
Local Con­trol /​Power Management: Full Func­tion /​Auto Lamp Shut-​Off
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub9 x 2
Remote Pro­jec­tor Control: Wireless/​Wired x 1
Wired Remote Con­trol Port: Min­iS­tereo x 1
Ser­vice Port: USB-​B x 1
Com­puter Native Resolution: 1024 x 768 XGA
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WUXGA and UXGA ana­log only, SXGA+ and WXGAVGA and MAC, ana­log or digital
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC /​PAL /​SECAM /​NTSC 4.43 /​PAL-M&N, SD: 480i/​p, 575i/​p, HD: 720p, 1035i, 1080i — 50/​60 Hz
Image Sig­nal Resizing: Smart Scal­ing Technology
Image Sig­nal Inputs: Ana­log com­puter: Dsub 15 x 1 RGB
Dig­i­tal com­puter or Video input w/​HDCP
Com­puter: BNC x 5
S-​Video: S-​Video x 1
Fan Noise: as low as 42 dBA
Cab­i­net Size (HxWxD): 26.8 x 53.0 x 75.5 cm
Weight: 27.6 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 54.2 x 84.6 x 95.1 cm
Pack­aged Weight: 38.0 kg
Power Require­ments: 100200/​200-​240V AC, 50/​60 Hz
Power Con­sump­tion: up-​to 940 W
Heat: up-​to 3,207 BTU/​hr
Power Cord: 10 ft (3 m) Type C13, Detachable
Elec­tri­cal Safety Compliance: IEC /​UL /​cUL
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC Class A, CE Mark
Secu­rity Facilities: Kens­ing­ton® Secu­rity Slot
Oper­at­ing Temperature: 41104°F (540°C)
User Main­te­nance: Replace Car­tridge Air Fil­ter, Change Lamps
Included Acces­sories: Quick Start Guide
Owner’s Man­ual on CD-​ROM
Power Cord
VGA Com­puter Input Cable (Dsub15 to Dsub15)
Wireless/​Wired Remote Con­trol (with 2 AA Bat­ter­ies)
Wired Remote Cable (MiniStereo-​MiniStereo)
Color Man­age­ment Soft­ware on CD-​ROM
Lens
Light Block Sheets x 3, Lens Adapter x 2
Lens Spacer, Lens Mount­ing Clamp

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

.


Popis

LC-​HDT2000
Rozlišení: 2K
Sví­tivost: 15000 Ansi lumen
Použitá tech­nolo­gie: 3 LCD + 1
Funkce: Pro­jek­tor pro velké sály (velko­plošná projekce)

Klíčové funkce:
1) Sví­tivost 15000 Ansi lumen při režimu čtyř lamp, vysoký kon­trast 3000:1
2) Reálné rozlišení 2K (2048 x 1080), kom­pat­i­bilní 2KVGA a MAC
3) Zobra­zo­vací sys­tém 3LCD + 1 posky­tuje dokonale­jší barevné podání
4) Možnost zak­oupení speciál­ního pro­tik­ouřového fil­tru
5) Active Main­te­nance Cleaner (AMC)

Hlavní vlast­nosti pro­jek­toru:
- Robustní designe
- Sys­tém výměny horkých lamp
- 10 bitové zpra­cov­ání barev zajišťuje vynika­jící barevné podání
- Pro současné promítání více obrazů:
–funkce sta­bil­ního jasu
- funkce vyrovnávání barev
- funkce spo­jování obrazu (Edge Blend­ing)
- 11 volitel­ných objek­tivů od f = 30 až f = 325 mm
- Možnost výměny čtyř konek­tro­vých modulů


Tech­nické parametry

Bright­ness: 15 000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 3000 : 1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: Native 2K (2048 x 1080) resolution
Color Repro­duc­tion: 1,07 bil­lion colors
Pro­jec­tion Lamp: 380 W NSHA x 4
Esti­mated Lamp Life: 3000 /​2000 Hours (Eco1.2 /​Nor­mal)
Imag­ing System: 1,64″ Inor­ganic Poly­sil­i­con active matrix TFT Pan­els x 3 with pro­pri­o­tary Color Con­trol Device (3LCD + One)
Total Pix­els: 2048 x 1080 x 3
Lens Type: Not included
Image Diag­o­nal: 100600 in.
Image Width: 2,2113,26 m
Throw Dis­tance: 5,848 m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): 3°
Max­i­mum Pitch: 360°pitch
Ver­ti­cal Key­stone Correction: +/​-​30 degrees
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: +-30 degrees
Scan­ning Frequency: auto : H Sync. 15120 kHz, V Sync. 48120 Hz
Dot Clock: 230 MHz
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, reversed, inverted
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub 9 pin x 2
Remote Pro­jec­tor Control: wire­less /​wired with mouse con­trol func­tion (infra red) x 1
LAN Port: RJ-​45 x 1
Com­puter Native Resolution: 2048 x 1080
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA and Mac
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAL-​M and PAL-​N, 2K-​24/​25/​30p, 2K-​24/​25/​30 psf, 108024/​25/​30/​48/​108024/​25/​30 psf, 108050/​60i, 72050/​60p, 575p, 480p
Other Inputs and Outputs: Input1 : D-​sub15 (RGB) x 1, DVI-​D (HDCP) x 1, HDMI x 1
Input2 : 5BNC (RGBHV, Y, Pb/Cb,Pr/Cr, Video(BNC)), Mini DIN 4pin x 1
Input3 : Detach­able ter­mi­nal for sys­tem up
Input4 : Detach­able ter­mi­nal for sys­tem up
Fan Noise: 48 /​51 dBA (eco/​normal)
Cab­i­net Size (HxWxD): 650 x 349 x 815 mm
Weight: 46,5 kg
Power Require­ments: 200240 V AC, 50 /​60 Hz
Power Con­sump­tion: 1850 /​1450 W (normal/​eco), 18 W (stand-​by)
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, cUL, IEC
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, Class B, CE Mark
Secu­rity Facilities: Kens­ing­ton Secu­rity Slot, PIN code lock, Logo PIN code lock, Key Lock
Oper­at­ing Temperature: 540°C
Included Acces­sories: Quick ref­er­ence guide, Owner’s man­ual on CD-​ROM, PJ net­work man­ager on CD-​ROM, real color man­ager Pro. (CD), Pin code label, AC power cord, com­puter cable, remote con­trol unit with 2 AAA bat­ter­ies, lens spacer, Light block plate (3types) mount­ing clamp (2types), remote con­trol cable, cable tie x 3
Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

.


Popis

LC-​HDT1000
Rozlišení: 2K
Sví­tivost: 10000 Ansi lumen
Použitá tech­nolo­gie: 3 LCD + 1
Funkce: Pro­jek­tor pro velké sály (velko­plošná projekce)

Klíčové funkce:
1) Sví­tivost 10000 Ansi lumen při režimu dvou lamp, vysoký kon­trast 3000:1
2) Reálné rozlišení 2K (2048 x 1080), kom­pat­i­bilní 2KVGA a MAC
3) Zobra­zo­vací sys­tém 3LCD + 1 posky­tuje dokonale­jší barevné podání
4) Auto­mat­ický deset­iná­sobný kaze­tový filtr (ARF)


Hlavní vlast­nosti pro­jek­toru:
- Robustní designe
- 10 bitové zpra­cov­ání barev zajišťuje vynika­jící barevné podání
- Pro současné promítání více obrazů:
–funkce sta­bil­ního jasu
- funkce vyrovnávání barev
- funkce spo­jování obrazu (Edge Blend­ing)
- 10 volitel­ných objek­tivů od f = 30 až f = 325 mm
- Možnost výměny čtyř konek­tro­vých mod­ulů
- Mechan­ická clona umožňuje skutečně černý obraz
- Funkce obraz v obrazu, obraz vedle obrazu


Tech­nické parametry

Bright­ness: 10 000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 3000 : 1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: Native 2K (2048 x 1080) res­o­lu­tion, about 17 : 9
Color Repro­duc­tion: 1,07 bil­lion colors
Pro­jec­tion Lamp: 380 W NSHA x 2
Esti­mated Lamp Life: 3000 /​2000 Hours (Eco1.2 /​Nor­mal)
Imag­ing System: 1,64″ Inor­ganic Poly­sil­i­con active matrix TFT Pan­els x 3 with pro­pri­o­tary Color Con­trol Device (3LCD + One)
Total Pix­els: 2048 x 1080 x 3
Lens Type: Not included
Image Diag­o­nal: 100600 in.
Image Width: 2,2113,26 m
Throw Dis­tance: 5,848 m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): 2,8°
Max­i­mum Pitch: 360°Pitch (includ­ing nor­mal, inverted, up, down)
Ver­ti­cal Key­stone Correction: +/​-​30 degrees
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: +/​-​30 degrees
Scan­ning Frequency: auto : H Sync. 15120 kHz, V Sync. 48120 Hz
Dot Clock: 230 MHz
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, reversed, inverted
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub 9 pin x 2
Remote Pro­jec­tor Control: wire­less /​wired with mouse con­trol func­tion (infra red) x 1
LAN Port: RJ-​45 x 1
Com­puter Native Resolution: 2048 x 1080
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA and Mac
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAL-​M and PAL-​N, 2K-​24/​25/​30p, 2K-​24/​25/​30 psf, 108024/​25/​30/​48/​108024/​25/​30 psf, 108050/​60i, 72050/​60p, 575p, 480p
Other Inputs and Outputs: Input1 : D-​sub15 (RGB) x 1, DVI-​D (HDCP) x 1, HDMI x 1
Input2 : 5BNC (RGBHV, Y, Pb/Cb,Pr/Cr, Video(BNC)), Mini DIN 4pin x 1
Input3 : Detach­able ter­mi­nal for sys­tem up
Input4 : Detach­able ter­mi­nal for sys­tem up
Fan Noise: 39 /​43 dBA (eco/​normal)
Cab­i­net Size (HxWxD): 538,5 x 268 x 757 mm
Weight: 27,6 kg
Power Require­ments: 100120 V AC, 50/​60 Hz
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, cUL, IEC
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, Class B, CE Mark
Secu­rity Facilities: Kens­ing­ton Secu­rity Slot, PIN code lock, Logo PIN code lock, Key Lock
Oper­at­ing Temperature: 540°C
Included Acces­sories: Quick ref­er­ence guide, Owner’s man­ual on CD-​ROM, PJ net­work man­ager on CD-​ROM, real color man­ager Pro. (CD), Pin code label, AC power cord, com­puter cable, remote con­trol unit with 2 AAA bat­ter­ies, lens spacer, Light block plate (3types) mount­ing clamp (2types), remote con­trol cable, cable tie x 3
Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Nejlepší výkon pro velko­ploš­nou projekci

Popis

Large venue pro­jek­tor EIKI LC-​XT6


- Vybaven zobra­zo­vacím sys­témem 3LCD+One pro jasné a inten­zivní barvy
- Sví­tivost 16 000 ANSI Lumens (4 lampy)
- Vysoká odol­nost
- XGA rozlišení
- Kon­trast 2500:1
- Robusní design
- Funkce spo­jování obrazu a vyrovnávání barev
- Nový volitelný sklá­daný filtr a filtr odolný proti kouři
- SDI vstup (volitelný)
- HDMI vstupní konek­tor
- Rohová korekce lichoběžníkového zkreslení
- Široký výběr z 9 volitel­ných objektivů


Tech­nické parametry

Bright­ness: 16 000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 2500:1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Pro­jec­tion Lamp: 380W x 4
Esti­mated Lamp Life: 3000 /​2000 H (Eco /​Nor­mal)
Imag­ing System: 1,8″ inor­ganic type x 3, 3LCD+One
Total Pix­els: 786,432 ((1024 x 768) x 3)
Lens Type: Optional
Lens spec­i­fi­ca­tions: Optional
Lens ratios: Optional
Image Diag­o­nal: 100600 inch with AH-​22051
Image Width: 2,2513,5 m with AH-​22051
Throw Dis­tance: 5,243 M with AH-​22051
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): 3,0°
Max­i­mum Pitch: 360°
Ver­ti­cal Key­stone Correction: +- 40° with cor­ner correction
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: +- 40° with cor­ner correction
Scan­ning Frequency: Hor­i­zon­tal 15120 kHz, Ver­ti­cal 48120 kHz
Dot Clock: 230 MHz
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub-​9 (RS-​232C) x 2 (in/​out)
Remote Pro­jec­tor Control: Wired (Stereo mini jack) /​Wire­less (IR) x 1
LAN Port: RJ-​45 x 1
Com­puter Native Resolution: 1024 x 768
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAL-​M and N, 108024/​25/​30/​48/​50/​60p, 108024/​25/​30psf, 108050/​60i, 72050/​62p, 575p, 480p, 575i, 480i
Other Inputs and Outputs: Com­puter 1 Input:
- D-​sub15 (RGB) x 1, DVI-​D (HDCP) x 1, HDMI x 1 (v1,3 w/​deep color)
Com­puter 2 Input:
5BNC (RGBHV, Y, Pb/​Cb, Pr/​Cr, Video (BNC)), Mini DIN 4-​pin x 1 (S-​Video)
Fan Noise: 48 dBA /​51 dBA (Eco /​Nor­mal)
Cab­i­net Size (HxWxD): 650 x 301 x 815 mm exclud­ing lens and protrusion
Weight: 46,5 kg
Power Require­ments: 200240V AC
Power Con­sump­tion: 200240V : 1850W /​18W (Nor­mal /​Stand-​by)
Oper­at­ing Temperature: 540°C
Included Acces­sories: Wired /​wire­less remote unit x 1, AAA type bat­tery x 2, owner’s man­ual (quick man­ual and CD-​ROM), com­puter cable (D-​sub15 type), AC power cord, fix­ing blacket for AC power cord x 1, lens attach­ment (1 type), lens spacer (3 types), light block plate (3 types) lens safety clamp (2 types), PIN code label, cable for fixed cable x 3, real color man­age­ment Pro. CD-​ROM x 1, remote con­trol cable, PJ net­work man­ager (CD-​ROM)

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Pro­jek­tor vhodný pro kon­fer­enční místnosti


Popis

Hlavní funkce:
- 5,500 ANSI Lumen, 90% rovnoměrnost rozložení, kon­trast 800:1
- Nativní rozlišení WXGA, kom­pat­i­bilní s vstupy až po UXGA a WUXGA
- Pod­poruje anal­o­gový a dig­itální video vztup ve všech barevných stan­dard­ech až po 1080p
- 3 pan­elové zobra­zování umožňuje bohatý barevně sytý obraz
- 10-​bitové barvy umožňují věrnou barevnou reprodukci
- Motorový zoom a focus. Možnost použít teleob­jek­tivy a širokoúhlé objektivy
- Ver­tikání a hor­i­zon­tální motorový lens shift a dig­itální korekce lichoběžníkového zkreslení
- Přímá com­pos­ite, com­po­nent a S-​video ve všech nejrozšířenějších standardech
- Ves­tavěný 7 wat­tový zesilo­vač s repro­dukčním sys­témem. Closed cap­tion decoding
- Kabelové připo­jení na LAN pro ovládání a mon­i­tor­ing. Volitelné rozhraní PjNET
- Auto­mat­ický vzdu­chový filtr se zásob­níkem snižuje nároky na údržbu, vydrží až 13,000 hodin bez údržby
- Objek­tiv ve středu pro­jek­toru. Přístup k objek­tivu ze zhora . Přístup k vzdu­chovému fil­tru ze strany
- Mechan­ické stínítko zajistí pravé začernění obrazu. Rohová lichoběžníková korekce
- Režimy Picture-​in-​picture a oicture-​by-​picture. Bez­drá­tové dálkové ovládání myši
- 3 roky zárukaTech­nické parametry

Bright­ness: 5500 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 800 : 1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Color Repro­duc­tion: 1,07 bil­lion colors
Pro­jec­tion Lamp: 330 Watts NSHA
Esti­mated Lamp Life: up to 3000 Hours of Use
Imag­ing System: 0,75″ (19mm) Inor­ganic LCD Pan­els x 3
Total Pix­els: 3 072 000 ((1280 x 800) x 3)
Pixel Clock: up to 140 MHz
Lens Type: Change­able — power zoom and focus
Lens spec­i­fi­ca­tions: f = 26,945,4 mm
Lens ratios: zoom max:min 1,17:1, throw:width 1,72,89:1
Image Diag­o­nal: 1021016 cm
Image Width: 0,868,6 m
Throw Dis­tance: wide tele: 1,424,4 m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): up to 4° Up or Down
Max­i­mum Pitch: up to 360°
Ver­ti­cal Lens Shift (% of image height): up to 60% Up or Down
Hor­i­zon­tal Lens Shift (% of image width): up to 10% Left or Right
Ver­ti­cal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up to 40° Up or Down
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up to 20° Left or Right
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, Reversed, Inverted
Local Con­trol /​Power Management: Full Func­tion /​Auto Shutdown
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub9 x 1
Remote Pro­jec­tor Control: Wireless/​Wired x 1
Wired Remote Con­trol Port: Min­iS­tereo x 1
LAN Port: RJ45 x 1
Com­puter Native Resolution: up to 1600 x 1200 (4:3) and 1920 x 1200 (16:10)
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC, WUXGA, WSXGA, WXGA,
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAL-​M and PAL-​N
Other Inputs and Outputs: Audio sig­nal out­puts: Com­puter mon­i­tor .. Dsub15 x 1
Audio out­put … Vari­able, Stereo: Min­iS­tereo x 1
Image Sig­nal Resizing: Smart Scal­ing Technology
Image Sig­nal Inputs: Ana­log com­puter … Dsub15 x 1, BNC x 5
Dig­i­tal com­puter … HDMI x 1
Com­po­nent video … RCA x 3
S-​Video x 1
Fan Noise: as low as 31 dBA
Cab­i­net Size (HxWxD): 16,4 x 49 x 37,1 cm
Weight: 9,7 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 31,8 x 68,1 x 58,1 cm
Pack­aged Weight: 15,8 kg
Power Require­ments: 100-​240V AC, 50/​60 Hz
Power Con­sump­tion: 0,4 W in Eco Standby mode, Up to 490 W
Elec­tri­cal Safety Compliance: IEC, UL, cUL
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC Class B
Secu­rity Facilities: Kens­ing­ton Secu­rity Slot, Secu­rity Chain Hook
Oper­at­ing Temperature: 540°C
User Main­te­nance: Replace Car­tridge air fil­ter, Change lamp
Included Acces­sories: Quick start guide, Owner’s man­ual on CD-​ROM, Power Cord, VGA com­puter input cable (Dsub15), Wireless/​Wired remote with mouse con­trol with two AAA bat­ter­ies, Wired remote cable, Lens cover, Net­work Soft­ware on CD-​ROM

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Strana 1 z 10
Go to top