Jste zde: HomeAV tech­nolo­gieŘízení a insta­lace
1:4 Vysílač Kom­poz­it­ního videa a zvuku přes CAT-​5

Popis

1:4 Vysílač Kom­poz­it­ního videa a zvuku přes CAT-​5ABtUS CAT-​CV14T/​A pře­nese kom­poz­itní video a audio signál do 4 identick­ých výs­tupů až na 600 m přes CAT 5e (UTP/​STP) kabel. CAT-​CV14T/​A vysílá do série při­jí­mačů ABtUS CAT-​CV bez toho aby došlo ke ztrátě kval­ity signálu. CAT5 UTP
1:1 Vysílač Kom­poz­it­ního videa a zvuku přes CAT-​5

Popis

ABtUS CAT-​CV11T/​A pře­nese kom­poz­itní video a audio signál do identick­ých výs­tupů až na 600 m přes CAT 5e (UTP/​STP) kabel. CAT-​CV11T/​A vysílá do série při­jí­mačů ABtUS CAT-​CV bez toho aby došlo ke ztrátě kval­ity signálu. CAT5 UTP kabely dodají vaší insta­laci vyšší flex­i­bil­itu a to…
1:1 Při­jí­mač Kom­poz­it­ního videa a zvuku přes CAT-​5 s výs­tupní smyčkou

Popis

Při­jí­mač Abtus CAT-​CV111R/​A dokáže pra­co­vat se vstup­ním signálem až do rozlišení 728 x 578. Zabu­dované ústrojí pro úpravu úrovně a EQ umožňuje při­jí­mači vylepšit jas a ostrost obrazu. S funkcí výs­tupní smyčka je možné zapo­jit něko­lik CAT-​CV111R/​A v řadě. Typ­i­cal Appli­ca­tions ABtUS…
1:1 Při­jí­mač Kom­poz­it­ního videa a zvuku přes CAT-​5

Popis

Při­jí­mač Abtus CAT-​CV11R/​A dokáže pra­co­vat se vstup­ním signálem až do rozlišení 728 x 578. Zabu­dované ústrojí pro úpravu úrovně a EQ umožňuje při­jí­mači vylepšit jas a ostrost obrazu. Typ­i­cal Appli­ca­tions ABtUS Video/​Audio exten­der prod­ucts are ideal for pre­sen­ta­tion, class­rooms, mul­ti­pur­pose halls, remote mon­i­tor­ing, work­sta­tion envi­ron­ments, data…

Řízení a Instalace

Go to top