Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jekční plochyElek­trické a na kličku
Velko­for­má­tová a pro­fe­sionální projekce

Popis

Bezú­držbový, klidný chod díky robust­nému trubkovému motoru (230 V) Součástí dodávky je kolébkový vypí­nač, vývod kabelu vpravo nahoře z pohledu diváka Bezpečné ovládání díky auto­mat­ickým kon­covým spí­načům Plynulé nas­tavení pro­jekční plochy Možnost nástěnné nebo stropní mon­táže, uni­verzální mon­tážní držáky jsou součástí dodávky Ocelový tubus bíle barvy o průřezu 8x8
Insta­lační rám a tubus pro ves­tavbu Roll­Fix Pre­mium Per­fek­tní využití pro mon­táž do strop­ních podhledů

Popis

Jak insta­lační rám tak i insta­lační tubus jsouper­fek­tně sladěné s pro­jekčními plátny Roll­Fix Premium.Umožňuje kom­fortní a estet­ickou mon­táž do strop­ních podhledů.Obě řešení zohledňují snad­nou možnost revizí. Vyv­in­uty speciálně pro mon­táž Roll­Fix Pre­mium Klika nebo Elec­tric do strop­ních podhledů…
.

Popis

Dis­tanční nos­ník na zeď nebo strop Odstup od zdi nebo stropu cca 30 cm,Barva: bíláObj. č. 8585WW8034Odstup od zdi nebo stropu cca 10 cm,Barva: bíláObj. č. 8585WW8035 Radiové dálkové ovládánís vysílačem do rukyPři­jí­mač + 1 vysílač do ruky­Obj. č. 8585WW8016 Mon­tážní sada pro mon­táž do podhle­du­Sada obsahuje čtyři závi­tové tyče cca 100 cm…
Ideální promí­tací plátno pro domácí kino s ele­gant­ním designem

Popis

zvětšit obrázek Hliníkové pouz­dro ele­gant­ního tvaru, se stříbřitě šedým lakem Vhodné pro mon­táž na stěnu i na strop Možnost nástěnné nebo stropní mon­táže, uni­verzální mon­tážní držáky jsou součástí dodávky Černý rámeček pro přesné ohraničení obrazu a lepší kon­trast promí­taného obrazu Bezpečné ovládání díky automatickým…
Skvělá plocha pro domácí kino, zvláště v kom­bi­naci s pro­jek­torem s krátkou pro­jekční vzdáleností

Popis

Sofistiko­vaný Tab-​Tension mech­a­nis­mus zaručuje stáleper­fek­tně nap­nutou plochu pro rovnoměrný odraz světla. Pásky po stranách nap­nuté pomocí ocelových lanekza­jišťují stálé a rovnoměrné napínání pro­jekčního povrchu,který je naprosto rovný a nezkres­luje tak obraz. Stan­dartně dodáváno s nástěn­ným přepí­načem, nebo volitelně se…

Pro­jekční plochy

Go to top