Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jekční plochySklá­dací pro­jekční plochy
Pro­jekce v ele­gant­ním provedení

Popis

Je jedno, zda budete promí­tat filmy, sportovní přenosynebo pro­fe­sionální prezen­tace v kon­fer­enční místnosti,Frame Stan­dard kaž­dou pro­jekci per­fek­tně doplní. Upoutá pozornost i bez běžící pro­jekce Ele­gantní, vysoce kval­itní hliníkový rám v černé barvě (pro­fil 50x30 mm) Snadná insta­lace rámu (zasou­vací sys­tém) Pro­jekční plátno je upevněno pomocí patentů na zadní stranu…
Zak­lapá­vací kloubový sys­tém — jednoduché ses­tavení – skvělé pro akce a prezen­tace před velkým publikem

Popis

Nový pro­pra­co­v­aný kloubový sys­tém lock and load latch(LLL) umožňuje velmi snadné ses­tavení a garan­tuje dlouhou živ­ot­nost. Mobilní snadno sklá­datelná rámová promí­tací­plocha – vhodná také pro pronájmy. Každé plátno s rámem jebaleno do přepravního kufru s kolečky. Snadná mon­táž a…

Pro­jekční plochy

Go to top