Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jekční plochyVelké pro­jekční plochy
Pro velko­for­má­tovou pro­jekci – užíve­jte si velký obraz na bezešvém plátně

Popis

Pro­jekce v rozsáh­lých pro­s­torech, např. výs­tavních halách,kongresových cen­trech nebo aulách vyžaduje velko­for­má­tovépro­jekční plochy. Zvlášťě pro tento účel vyrábíme plochu Maxxscreen a to až do 20 metrů šíře a 7 metrů výšky za použití bezešvého promí­tacího povrchu. Vysoká kvalita, robustní ocelový tubus čtver­cov­ého průřezu…
.

Popis

MW rovněž nabízí ve větším či menším množství pro­jekční povrchy v rolích, použí­vané pro svou vlastní výrobu. Dodávky ve velkých for­mátech jsou garan­továny rozsáh­lými výrob­ními pros­tory MW a plochami pro další pro­cesy. Náš sor­ti­ment zahrnuje téměř kom­pletní výběr pro­jekčních povrchů pro různorodé použití: Přední i zadní pro­jekci pro domácí použití až po projekci…

Pro­jekční plochy

Go to top