Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jekční plochyMobilní pro­jekční plochy
Přenosné a připravené posloužit kdyko­liv a kdekoliv

Popis

Pohodlné a flex­i­bilní – velmi vhodné pro pro­fe­sionál­níprezen­tace na ces­tách. Pro mobilní pro­jekci s vysokýmipoža­davky na kval­itu a design. Rychlá a snadná insta­lace: pouhými dvěma pohyby vytáh­nete pro­jekční plátno plynule z pouz­dra. Sta­bilní nůžkový mech­a­niz­mus zajistí per­fek­tní rovin­nost pro­jekční plochy Černý rámeček pro přesné ohraničení obrazu…
Ideální řešení pro mobilní použití

Popis

Rev­oluční vývoj v oblasti přenos­ných pláten Bezkonkurenčně lehké: max. cca 4 kg Lehce přenosné: kom­pak­tní rozměry a okamžitá připravenost k použití díky jednoduchému mon­tážnímu sys­tému Per­fek­tně rovný povrch díky speciál­nímu napí­nacímu mech­a­nizmu Šetří místo při ses­tavování, přepravě a skladování Sta­bilní ocelový sta­tiv z ovál­ných pro­filů, plynulé výškové nastavení…
Mobilní domácí kino a prezentace

Popis

V obý­vacím pokoji, nebo na terase — díky inte­grované ruko­jetilze plátno Movielux Com­pact snadno přenést do každé místnosti.Krásný tvar a mod­erní design, extrémně snadná manip­u­lace. Per­fek­tni rovin­nost pro­jekční plochy Plynule výškově nas­tavitelné plátno Černý rámeček pro přesné ohraničení obrazu a lepší kon­trast promí­taného obrazu Závěsné rameno pro sklopení…
Přenosné a lehké – méně než 2 kg!

Popis

Plátno určené na cesty Ideální pro­jekční plátno pro mobilní prezen­tace Lehoučké a okamžitě připravené k použití: jen rozbalit, postavit na pod­pěrky – a hotovo Nůžkový mech­a­niz­mus zajišťuje rovin­nost pro­jekční plochy Kryt na plátno chrání před prachem a dalším znečištěním Hliníkový kryt černé barvy Pro­jekční plocha…
Sta­bil­nější a mobil­nější než jakéko­liv jiné sta­tivové pro­jekční plátno

Popis

Extrémně sta­bilní díky kruhové noze z trubky o kruhovém průřezu Pojízdné díky pěti kolečkům, s brz­dou Pro­jekční plátno otočné bez prob­lémů o 360° Díky mobil­nosti opti­mální pro školy a hotely Sta­bilní sta­tiv s tyčemi o čtver­covém průřezu Plynule výškově nas­tavitelný promí­tací povrch Výk­lopný úchyt…
Pro promítání diapoz­i­tivů a data/​video projekci

Popis

Kla­sická sta­tivová plocha pro náročnější použití Sta­bilní sta­tiv z ocelových pro­filů Plynule výškově nas­tavitelná promí­tací plocha Ruko­jeť pro snadné přenášení Tubus bílé barvy z ocelového plechu

Tech­nické parametry

Pro­jekční plocha Přední pro­jekce, Typ D — matně bílý na bázi tkaniny Gain fak­tor cca 1,2 dle DIN

Pro­jekční plochy

Go to top