Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jek­tory
malý high-​end XGA/​WXGA/​WUXGA projektor

Popis

Klíčové funkce pro­jek­toru EIP-​X5500/​W4600/​U4700: Sví­tivost: 5500 /​4600 /​4700 ANSI lumens Vybaven lam­pou s dlouhou živ­ot­ností (normal/​eco: 3000 /​4000) Kom­pak­tní prove­dení 3D funkce Auto setup funkce Síť LAN Ves­tavěný repro­duk­tor 3 Watt Funkce tit­ulků (closed cap­tion) Kom­pat­i­bilní signály UXGAVGA a MAC Kom­pat­i­bilní s Cre­ston Room…
malý XGA/​WXGA projektor

Popis

Klíčové funkce pro­jek­toru LC-​XNS3100 /​XNS2600 /​WNS3200: sví­tivost: 3300 /​3000 /​3600 ANSI Lumens kom­pak­tní prove­dení funkce tit­ulků (closed cap­tion) síťové připo­jení LAN přizpů­sobení obrazu různo­barevným tab­ulím ves­tavěný repro­duk­tor 7 Watt vybaven lam­pou s dlouhou živ­ot­ností (normal/​eco: 4000 /​5000) kom­pat­i­bilní signály UXGAVGA a MAC {tab…
Lehce použitelný bez­drá­tový XGA projektor

Popis

Klíčové funkce pro­jek­toru EIKI LC-​XNB4000N: prezen­tace pomocí mobil­ních WI-​FI zařízení prezen­tace bez pomoci PC (obrázky, video, audio) interní paměť 1,5 G pro mul­ti­mediální obsah konek­tor pro USB paměť, připo­jení LAN zdokonalené funkce proti krádeži boční přístup k lampě usnadňuje servis instalo­vaného pro­jek­toru ves­tavěný 10 Watt repro­duk­tor kom­pat­i­bilní signály…
Lehce použitelný bez­drá­tový XGA/​WXGA projektor

Popis

Klíčové funkce pro­jek­toru EIKI LC-​XNB3500N /​WNB3000N: prezen­tace pomocí mobil­ních WI-​FI zařízení prezen­tace bez pomoci PC (obrázky, video, audio) interní paměť 1,5 G pro mul­ti­mediální obsah korek­tor pro USB paměť, připo­jení LAN zdokonalené funkce proti krádeži boční přístup k lampě usnadňuje servis instalo­vaného pro­jek­toru ves­tavěný 10 Watt reproduktor…
Přenosný školní pro­jek­tor se sví­tivostí 4000 ANSI lumens

Popis

Cen­ově výhodný, přenosný, školní pro­jek­tor se snad­ným použitím, dig­itál­ním zoomem a možností promítání na barevné tab­ule! Klíčové funkce pro­jek­toru EIKI LC-​XB250A:- Sví­tivost 4000ANSI lumens, 2000:1 kon­trast, XGA rozlišení (UXGA-​VGA a MAC kom­pat­i­bilní)- Dlouhá živ­ot­nost lampy — až 5000 hodin, dlouhá živ­ot­nost fil­tru — až 5500
Školní pro­jek­tor s dlouhou živ­ot­ností lampy a filtru!

Popis

Cen­ově výhodný, přenosný, školní pro­jek­tor se snad­ným použitím, dig­itál­ním zoomem a možností promítání na barevné tab­ule! Klíčové funkce pro­jek­toru EIKI LC-​WB200A:- Sví­tivost 3000 ANSI lumens, 2000:1 kon­trast, WXGA rozlišení — Dlouhá živ­ot­nost lampy až 5000 hodin, dlouhá živ­ot­nost fil­tru až 5500 hodin– Auto­mat­ická ver­tikální korekce…
Snadno přenosný pro­jek­tor určený pro školy

Popis

Rozlišení: XGA Lumen: 3,000 Tech­nolo­gie: 3LCD Funkce: pro školu a kancelář Klíčové funkce pro­jek­toru: 1) Nenák­ladný pro­jek­tor se zoomem a připo­jením k síti pro ovládání a mon­i­torování 2) Rychlý zoom s velikým rozsa­hem. Silný, kon­trastní obraz. 7 wat­tový zvukový repro­dukční sys­tém. 3) Tichý provoz. Dlouhá živ­ot­nost lampy.…

Pro­jek­tory

Go to top