Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jek­toryInter­ak­tivní pro­jek­tory
WXGA Ultra Short Throw Projektor

Popis

Klíčové funkce pro­jek­toru EIP-​WSS3100: — sví­tivost 3100 ANSI lumens — pod­poruje 3D pro­jekci — inter­ak­tivní funkce umožňuje ano­tace na promí­taném obraze v reál­ném čase (volitelný modul IK-​US10) — ves­tavěný 10 Watt repro­duk­tor — vybaven lam­pou s dlouhodobou živ­ot­ností (4000 h : eco) — boční přístup k lampě usnadňuje…
INTER­AK­TIVNÍ Short Throw pro­jek­tor určený zejména pro školy a kanceláře!

Popis

Vyjímečné vlast­nosti:- Sví­tivost 3000 ANSI Lumen– Přirozené WXGA rozlišení– Kom­pat­i­bilní s WSXGA + — VGA a MAC — Pro­jek­tor je vybaven Short Throw objek­tivem (Throw ratio 0.615 : 1)- Inter­ak­tivní funkce umožňuje úpravu a komen­tování průběhu promítání /​prezen­tace za chodu– funkce „Pen a…
INTER­AK­TIVNÍ Short Throw projektor

Popis

LC-​XIP2610 INTER­AK­TIVNÍ Short Throw pro­jec­tor určený zejména pro školy a kanceláře! Vyjímečné vlast­nosti: — Sví­tivost 2600 ANSI Lumen — Přirozené XGA rozlišení — Kom­pat­i­bilní s WSXGA + — VGA a MAC — Pro­jek­tor je vybaven Short Throw objek­tivem (Throw ratio 0.615 : 1) — Inter­ak­tivní funkce umožňuje úpravu a…

Pro­jek­tory

Go to top