EIKI LC-​XIP2610

INTER­AK­TIVNÍ Short Throw projektor

Popis

LC-​XIP2610

INTER­AK­TIVNÍ Short Throw pro­jec­tor určený zejména pro školy a kanceláře!

Vyjímečné vlast­nosti:
— Sví­tivost 2600 ANSI Lumen
— Přirozené XGA rozlišení
— Kom­pat­i­bilní s WSXGA + — VGA a MAC
— Pro­jek­tor je vybaven Short Throw objek­tivem (Throw ratio 0.615 : 1)
— Inter­ak­tivní funkce umožňuje úpravu a komen­tování průběhu promítání /​prezen­tace za chodu
— funkce „Pen a Pointer“ fun­gují jako nástroje k psaní a myš
— Pro­jek­tor LC-​XIP2610 může být použit jako inter­ak­tivní bílá tab­ule, kdeko­liv bez jakéhoko­liv speciál­ního plátna či tab­ule
— Hladké psaní, neroztře­sené písmo: 1,5 krát hladší než u běžných mod­elů
— pro­jekce všemi směry — 360°
— Zabezpečení: Secu­rity Bar, PIN code zámek, Kens­ing­ton­ský zámek

Inter­ak­tivní funkce:
S pro­jek­torem LC-​XIP2610 můžete vir­tuálně vytvořit dotykový obraz na jakéko­liv pro­jekční ploše. Jednoduché ovládání nástrojů inter­ak­tivní funkce umožňuje jaké­muko­liv uži­vateli psát a kres­lit na promí­tací plochu.

PC + LC-​XIP2610 = Inter­ak­tivní tabule!

Poža­davky sys­tému Inter­ak­tivní funkce:
Tech­nolo­gie — Infrared
CMOS Sen­sor — 2560 x 1920 pix­els
Požadované OS — Win­dows XP (SP2 /​Vista /​Win­dows 7 (32 /​64 bit)
Typ pro­ce­soru — Core Duo nebo Adobe
RAM kapacita — 512 MB nebo Adobe
Min. HHD Space — 80 MB
Media — CD-​ROM

Úhlopříčka

Pro­jekční vzdálenost pro LC-​XIP2610

127 cm

0,61 m

152,4 cm

0,74 m

177,8 cm

0,87 m

203,2 cm

1,00 m

228,6 cm

1,13 m

254 cm

1,26 m

279,4 cm

1,39m

Zdokonalená pro­jekční technologie:

- Pro­jek­tor s velmi krátkou pro­jekční vzdáleností umožňuje lidem použí­vat pro­jek­tor dokonce i v malém pros­toru jako je zasedací míst­nost nebo vys­tavo­va­tel­ský stánek.

- Tento pro­jek­tor vybavený Short Throw objek­tivem, zabraňuje sví­cení nepří­jem­ného oslepu­jícího světla do očí a tak může mod­erá­tor velmi pohodlně odprezen­to­vat svou prezentaci.

- Mod­erá­tor může při prezen­tování stát v blízkosti plátna, aniž by na obraz vrhal stín. Tento pro­jek­tor může být umístěn v min­imální vzdálenosti od plátna, viz. tab­ulka výše.

Ultra Short Throw objek­tiv vyžaduje dokonale rov­nou pro­jekční plochu.


Tech­nické parametry

Bright­ness: 2600 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 500 : 1
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: 1024 x 768 XGA
Pro­jec­tion Lamp: 210 W UHP
Esti­mated Lamp Life: 6000 /​4000 Hours of Use (Eco /​Nor­mal mode)
Total Pix­els: 1024x768x3
Lens Type: Fixed, Opti­cal off­set 110%
Lens ratios: Fixed Focal Length Lens, 0,615 : 1
Image Diag­o­nal: 127279 cm
Image Width: 1,022,24 m
Throw Dis­tance: 0,611,39 m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): Front ele­va­tion: up to 7°
Local Con­trol /​Power Management: full func­tion
RS232 Con­trols Ports (In & Out): D-​sub 9pin x 1
Remote Pro­jec­tor Control: Wire­less (infra red) x 1
LAN Port: LAN (RJ-​45) x 1
Com­puter Native Resolution: 1024 x 768 (XGA)
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WSXGA+, UXGA, SXGA+, WXGA, SXGA, Quad-​VGA, XGA+, XGA, SVGA, VGA, MAC
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NSTC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p (4 : 3)
Other Inputs and Outputs: Com­puter Input: D-​sub 15 x 1, DVI-​I x 1
Video Input: Com­pos­ite, Mini Din 4pin (S-​Video) x 1, RCA-​3 (com­po­nent) x 1
Mon­i­tor Out­put: D-​sub 15 x 1
Fan Noise: 38 /​33 dB (nor­mal /​eco)
Cab­i­net Size (HxWxD): 132 x 348 x 360 mm
Weight: 4,1 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 233 x 464 x 481 mm
Pack­aged Weight: 6,5 kg
Power Require­ments: 100240 V AC, 50/​60 Hz
Power Con­sump­tion: 295 /​230 W (Nor­mal /​Eco)
Heat: 1007 BTU/​hr /​785 BTU/​hr (Nor­mal /​Eco)
Power Cord: 1,8 m Detachable
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, cUL, IEC
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, Class B, CE Mark
Secu­rity Facilities: Secu­rity Bar, PIN code lock, Kens­ing­ton Lock
Oper­at­ing Temperature: 535°C
Included Acces­sories: Quick start guide, Owner’s man­ual (CD-​ROM), AC Power cord: 1,8 m, Com­puter cable: 1,5 m, USB Mouse Cable A-​B: 1,5 m, Remote con­trol with 2 AAA batteries
Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Pro­jek­tory

Go to top