Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jek­toryVelko­plošná pro­jekce
Nejlepší výkon pro velko­ploš­nou projekci

Popis

Large venue pro­jek­tor EIKI LC-​XT6 — Vybaven zobra­zo­vacím sys­témem 3LCD+One pro jasné a inten­zivní barvy– Sví­tivost 16 000 ANSI Lumens (4 lampy)- Vysoká odol­nost– XGA rozlišení– Kon­trast 2500:1– Robusní design– Funkce spo­jování obrazu a vyrovnávání barev– Nový volitelný sklá­daný filtr a filtr odolný proti kouři– SDI vstup (volitelný)-…
.

Popis

LC-​HDT1000Rozlišení: 2K Sví­tivost: 10000 Ansi lumen­Použitá tech­nolo­gie: 3 LCD + 1Funkce: Pro­jek­tor pro velké sály (velko­plošná pro­jekce) Klíčové funkce: 1) Sví­tivost 10000 Ansi lumen při režimu dvou lamp, vysoký kon­trast 3000:12) Reálné rozlišení 2K (2048 x 1080), kom­pat­i­bilní 2KVGA a MAC3) Zobra­zo­vací sys­tém 3LCD + 1 posky­tuje dokonale­jší barevné podání 4)…
.

Popis

LC-​HDT2000Rozlišení: 2K Sví­tivost: 15000 Ansi lumen­Použitá tech­nolo­gie: 3 LCD + 1Funkce: Pro­jek­tor pro velké sály (velko­plošná pro­jekce) Klíčové funkce: 1) Sví­tivost 15000 Ansi lumen při režimu čtyř lamp, vysoký kon­trast 3000:12) Reálné rozlišení 2K (2048 x 1080), kom­pat­i­bilní 2KVGA a MAC3) Zobra­zo­vací sys­tém 3LCD + 1 posky­tuje dokonale­jší barevné podání 4)…
Pro­jek­tor s 12,000 ANSI Lumen

Popis

LC-​X800 Rozlišení: 1024x768 Lumen: 12000 Použitá tech­nolo­gie: 3LCD+one Funkce: silný insta­lační pro­jek­tor Klíčové funkce: 1) 12000** ANSI lumen, XGA, 2) LCD pan­ely zprostřed­ková­vají kon­trastní poměr 4000:1 3) Použití nového „Inor­ganic imag­ing engine“ prod­lužuje živ­ot­nost pro­jek­toru 4) Vysoce výkoný sys­tém řízení světla zvyšuje svět­lost obrazu 5) 3LCD+one tech­nolo­gie umožňuje…
Pro­jek­tor pro full HD

Popis

EIP-​HDT30 Rozlišení: 1900x1080 ANSI LumenS: 8000 Tech­nolo­gie: 1 chip DLP Funkce: full DH pro­jek­tor Hlavní funkce pro­jek­toru: — Rozlišení full HD 1080p, 8000 Lumen, kon­trast 7500:1 — Zobra­zo­vací tech­nolo­gie jed­nočipového DLP pro výborný obraz — Dorovnává obraz v 720p. Pod­poruje další širokoúhlá a stan­dartní rozlišení — Dodává se s…

Pro­jek­tory

Go to top