Jste zde: HomeAV tech­nolo­giePro­jek­toryInsta­lační pro­jek­tory
.

Popis

KLÍČOVÉ VLAST­NOSTI PRO­JEK­TORU LC-​HDT700: Sví­tivost 7000 Ansi lumens při 90% rovnoměrnosti rozložení, kon­trast 2700:1 Rozlišení 1080p. Kom­pat­i­bilní až do UXGA a WUXGA. Pod­poruje anal­o­gový a dig­itální video signál ve všech barvách (až do 1080p) Sys­tém 3LCD+One pro vysokou svět­lost a kon­trast obrazu 10 bitové zpra­cov­ání barev zajišťuje vynika­jící barevné podání Široký výběr volitelných…
Pro­jek­tor s 7,000 ANSI Lumen, motorový zoom a focus

Popis

LC-​X85 Rozlišení: 1024x768 Lumen: 7000 Použitá tech­nolo­gie: 3LCD+one Funkce: přenosný insta­lační pro­jek­tor Klíčové funkce: sys­tém 3LCD+ pro vysokou svět­lost a kon­trast obrazu přenosný pro­jek­tor s největší sví­tivostí z naší nabídky při kon­trastu 2200:1 Použití nového „Inor­ganic imag­ing engine“ prod­lužuje použití pro­jek­toru Pokročilá tech­nolo­gie vzduchového…
6,000 ANSI lumen, motorový zoom a focus

Popis

LC-​XL200 /​XL100 /​XL200L /​XL100L Rozlišení: 1024x768 Lumen: 6000/​5000 Použitá tech­nolo­gie: 3LCD Funkce: dos­tupný insta­lační pro­jek­tor Hlavní funkce pro­jek­toru: 1) 6000/​5000 ansi lumen s 90% rovnoměrností rozložení, s kon­trastem 1000:1 2) Primární rozlišení je XGA, kom­pat­i­bilní se vstupy až po UXGA a WUXGA 3)…
.

Popis

LC-​WUL100/​WUL100LRozlišení: WUX­GASví­tivost: 5000 Ansi lumen­Použitá tech­nolo­gie: 3 LCD­Funkce: insta­lační pro­jek­tor pro střední sály Klíčové funkce:1) Sví­tivost 5000 Ansi lumen s rovnoměrností 90% a vysokým kon­trastem 2000:12) Verze WUL100 se stan­dart­ním objek­tivem, verze WUL100L bez objek­tivu s možností zak­oupení volitel­ného objek­tivu 3) Reálné WUXGA rozlišení, kom­pat­i­bilní s WUXGAVGA a MAC4) Možnost korekce…
Pro­jek­tor vhodný pro kon­fer­enční místnosti

Popis

Hlavní funkce: — 5,500 ANSI Lumen, 90% rovnoměrnost rozložení, kon­trast 800:1 — Nativní rozlišení WXGA, kom­pat­i­bilní s vstupy až po UXGA a WUXGA — Pod­poruje anal­o­gový a dig­itální video vztup ve všech barevných stan­dard­ech až po 1080p — 3 pan­elové zobra­zování umožňuje bohatý barevně sytý obraz — 10-​bitové…

Pro­jek­tory

Go to top