EIKI LC-​HDT700

.


Popis

KLÍČOVÉ VLAST­NOSTI PRO­JEK­TORU LC-​HDT700:

 • Sví­tivost 7000 Ansi lumens při 90% rovnoměrnosti rozložení, kon­trast 2700:1
 • Rozlišení 1080p. Kom­pat­i­bilní až do UXGA a WUXGA.
 • Pod­poruje anal­o­gový a dig­itální video signál ve všech barvách (až do 1080p)
 • Sys­tém 3LCD+One pro vysokou svět­lost a kon­trast obrazu
 • 10 bitové zpra­cov­ání barev zajišťuje vynika­jící barevné podání
 • Široký výběr volitel­ných objek­tivů. Projects images up-​to 600″ diagonal
 • Ver­tikální a hor­i­zon­tální funkce lens shift. Ves­tavěný LAN Port: RJ45
 • Vert. & Horiz. dig­itální korekce lichoběžníkového zkreslení. Korekce rohového zkreslení.
 • Pro současné promítání více obrazů:
  - funkce vyrovnávání barev
  - funkce spo­jování obrazu (Edge Blending)
 • Funkce obraz v obraze & obraz vedle obrazu
 • Dlouhá doba živ­ot­nosti vzdu­chového fil­tru až 10,000 hodin používání
 • Bezdrátové/​drátové dálkové ovládání (funkce myši). 27.5% — 490% dig­itální zoom
 • Možnost reg­u­lace spotřeby energie, lokální zámek a zámek na dálkové ovládání
 • Kom­pat­i­bilní s tech­nolo­giemi Cre­stron RoomView™ & AMX Device Dis­cov­ery Technology
 • Reg­u­lace spotřeby energie, Zamykání kláves, funkce „Cus­tom Warmup screen“
 • 3 roky záruka!


Tech­nické parametry

Bright­ness: 7000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 2700 : 1
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: 1920 x 1080 (16:9)
Color Repro­duc­tion: 10-​bit (1,07 bil­lion colors)
Pro­jec­tion Lamp: 380 Watts NSHA
Esti­mated Lamp Life: 3000 hours
Imag­ing System: 1,2 in (30 mm) Inor­ganic LCD Pan­els x 3 with pro­pri­etary Color Con­trol Device
Total Pix­els: 2,073,600
Pixel Clock: up to 162 MHz
Lens Type: Change­able — Power zoom and Focus
Image Diag­o­nal: 101,61524 cm
Image Width: 0,8813,4 m
Throw Dis­tance: See spec­i­fi­ca­tions of selected lens
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): up to 6,5°Up
Max­i­mum Pitch: up to 360°
Ver­ti­cal Lens Shift (% of image height): up to 50% up or down
Hor­i­zon­tal Lens Shift (% of image width): up to 10% left or right
Ver­ti­cal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up to 40° Up or Down
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: Dig­i­tal: up to 20° Left or Right
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, Reversed, Inverted
Local Con­trol /​Power Management: full func­tion /​auto shutdown
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub 9 pin x 1
Remote Pro­jec­tor Control: Wire­less /​Wired x 1
Wired Remote Con­trol Port: Min­iS­tereo x 1
LAN Port: RJ-​45 x 1
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC, WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA,
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-​M, PAL-​N
Video Input Analog: SDTV .… 480i/​9, 575i/​p
HDTV .….. 720p, 1080i/​p, 1080 psf 30/​25/​24
Image Sig­nal Resizing: Smart scal­ing technology
Image Sig­nal Inputs: Com­puter Ana­log RGB .….…. Dsub 15 x 1
Com­puter Dig­i­tal RGB .….…. DVI-​D x 1
Video Dig­i­tal Video w/​HDCP .….…… HDMI x 1
Com­puter (RGBHV) .….…… BNC x 5
Com­po­nent Video, 3BNC
Com­pos­ite Video, 1BNC
Com­po­nent Video (Y,Pb/Cb,Pr/Cr) .….… RCA x 3
Com­pos­ite Video, 1RCA
S-​Video .…… S-​Video x 1
Fan Noise: as low as 38 dBA
Cab­i­net Size (HxWxD): 18,7 x 37 x 44 cm
Weight: 11,6 kg
Pack­aged Size (HxWxD): 38,8 x 49,2 x 63 cm
Pack­aged Weight: 16,1 kg
Power Require­ments: 100240 V AC, 50/​60 Hz
Power Con­sump­tion: up to 520 W
Heat: up to 1774 BTU/​hr
Power Cord: 10′ (3M) type C13, detachable
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, cUL, IEC
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, Class B, CE Mark
Secu­rity Facilities: Kens­ing­ton Secu­rity Slot
Oper­at­ing Temperature: 540°C
User Main­te­nance: Replace Car­tridge Air Fil­ter, Change Lamp
Included Acces­sories: Owner’s Man­ual on CD-​ROM, Quick Start Guide, power cord, VGA com­puter input cable (Dsub15 to Dsub15), wireless/​wired remote with mouse con­trol with 2 AAA bat­ter­ies, USB cable for com­puter mouse con­trol, Wired remote cable (MiniStereo-​MiniStereo), lens mount attach­ment, lens spacer, lens light block sheet.

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Pro­jek­tory

Go to top