EIKI LC-​WUL100 /​WUL100L

.


Popis

LC-​WUL100/​WUL100L
Rozlišení: WUXGA
Sví­tivost: 5000 Ansi lumen
Použitá tech­nolo­gie: 3 LCD
Funkce: insta­lační pro­jek­tor pro střední sály

Klíčové funkce:
1) Sví­tivost 5000 Ansi lumen s rovnoměrností 90% a vysokým kon­trastem 2000:1
2) Verze WUL100 se stan­dart­ním objek­tivem, verze WUL100L bez objek­tivu s možností zak­oupení volitel­ného objek­tivu
3) Reálné WUXGA rozlišení, kom­pat­i­bilní s WUXGAVGA a MAC
4) Možnost korekce lichoběžníkového zkreslení ve všech rozích obrazu
5) Použité inor­gan­ické LCD pan­ely s prod­louže­nou životností

Hlavní vlast­nosti pro­jek­toru:
- 10 bitové zpra­cov­ání barev pro vynikají repro­dukci barev
- Ver­tikální a hor­i­zon­tální lens shift a možnost insta­lace všemi směry
- Auto­mat­ický kaze­tový filtr snižuje nároky na údržbu (13000 hodin bez výměny)
- Snadná údržba – přístup k lampě a fil­tru z hroního pan­elu
- Mechan­ická clona pro zkutečně černý obraz
- Ves­tavěné síťové připo­jení umožňuje mon­i­torování a kon­trolu pro­jek­toru
- Ves­tavěný repro­duk­tor 10 W
- Funkce obraz v obraze a obraz vedle obrazu umožňují promítání více signálu současně

Tech­nické parametry

Bright­ness: 5000 ANSI Lumens
Con­trast Ratio: 2000 : 1 (Iris on)
Illu­mi­na­tion Uni­for­mity (cor­ner to center): 90%
Res­o­lu­tion and Aspect Ratio: WUXGA
Color Repro­duc­tion: 1,07 bil­lion colors
Esti­mated Lamp Life: 2000 /​3000 Hours (nor­mal /​Eco1, 2)
Imag­ing System: 0,76″ Poly­sil­i­con TFT active matrix LCD x 3
Total Pix­els: 1920 x 1200 x 3
Lens spec­i­fi­ca­tions: f = 26,945,4 mm
Image Diag­o­nal: Max. 1021016 cm
Image Width: Max. 0,868,62 m
Throw Dis­tance: 1,424 m
Pro­jec­tor Ele­va­tion Adjust­ment (legs): up to 40°
Ver­ti­cal Lens Shift (% of image height): Power lens shift: U /​D: +/​-​60%, Left /​Right: +/​-​10%
Ver­ti­cal Key­stone Correction: +/​-​30 degrees (with cor­ner correction)
Hor­i­zon­tal Key­stone Correction: +/​-​30 degrees (with cor­ner correction)
Scan­ning Frequency: auto : H Sync. 15120 kHz, V Sync. 48100 Hz
Dot Clock: 162 MHz
Image Ori­en­ta­tion: Nor­mal, reversed, inverted
Local Con­trol /​Power Management: full func­tion
RS232 Con­trols Ports (In & Out): Dsub 9 pin x 1
Remote Pro­jec­tor Control: wire­less /​wired with mouse con­trol ufnc­tion (infra red) x 1
Wired Remote Con­trol Port: Min­iS­tereo x 1
Ser­vice Port: Mouse: USB-​B x 1
LAN Port: RJ-​45 x 1
Com­puter Native Resolution: 1920 x 1200 through 640 x 480
Com­puter Com­pat­i­bil­ity (formats): WUXGAVGA and Mac
Video Com­pat­i­bil­ity (formats): NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4,43, PAL-​M and PAL-​N, for­mats: 16:9 (default), 4:3, 16:9
Other Inputs and Outputs: Mon­i­tor Out­put: D-​sub15 (com­po­nent) x 1
Audio input: RCA (L/​R) x 1, Mini-​jack (stereo) x 2
Audio out­put: Mini-​jack (stereo) x 1 (variable)
Image Sig­nal Inputs: Com­puter 1: D-​sub15 x 1, DVI-​D x 1, HDMI x 1
Com­puter 2: 5BNC x 1 (G,B,R,H/V,V) (Video/​X, Pb/​Cb, Pr/​Cr)
Com­puter 3: 3RCA (Video/​X, Pb/​Cb, Pr/​Cr) x 1, Mini DIN 4pin (S-​Video) x 1
Fan Noise: 29 /​35 dBA (Eco1 /​Nor­mal)
Cab­i­net Size (HxWxD): 164 x 489,5 x 434,8 mm
Weight: 9,8 kg (WUL100)
Pack­aged Size (HxWxD): 318 x 681 x 581 mm
Pack­aged Weight: 15,9 kg (WUL100)
Power Require­ments: 100120 V AC, 50/​60 Hz
Elec­tri­cal Safety Compliance: UL, cUL, IEC
Elec­tro­mag­netic Compatibility: FCC, Class B, CE Mark
Included Acces­sories: Owner’s man­ual (quick man­ual and CD-​ROM), remote pro­jec­tor con­trol unit (wired and wire­less), wired remote­ca­ble, com­puter cable (Dsub15 — Dsub15), lens antitheft screw, PJ net­work man­ager CD, AC power code, AAA bat­ter­ies x 2, PIN code label, lens cap (for WUL100), lens mount cover (for WUL100L)

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Pro­jek­tory

Go to top