Jste zde: HomeMagic Box

Magic Box

Školka hrou anebLéta­jící koberec byl jen sen, MAGIC BOX je skutečnost!”

Popis

Před­stavu­jeme Vám naši novinku vhod­nou do heren školek. Děti naučí zábav­nou for­mou pra­co­vat s mod­erními tech­nolo­giemi.
MAGIC BOX promění jako mávnutím kouzel­ného proutku pod­lahu školky ve strhu­jící inter­ak­tivní svět pro malé předškoláky s pra­covní plo­chou o velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skřínka MAGIC BOX v sobě ukrývá špičkový inter­ak­tivní pro­jek­tor, malý, ale výkonný počí­tač s Wifi a ozvučením! A k ní dostanete navíc i báječ­nou pro­jekční plochu!

Jedná se o nenáročné mobilní zařízení bez nut­nosti další insta­lace. Stačí připo­jit herní ses­tavu k el. zásu­vce, zap­nout ji a můžete začít dětem promí­tat na měkkou pro­jekční pod­ložku cokoli, co se jinak běžně promítá na plátno či tab­uli. Tím, že se naše pro­jekce pro děti odehrává v jejich nejpřirozenějším herním prostředí, tedy na zemi, je i dle zkušených učitelek tou nejvhod­nější for­mou pro­jekce právě pro naše nej­menší! Počí­tač se pak ovládá jednoduchým elek­tron­ickým perem či z klávesnice.

I velmi malé děti se díky MB mohou účast­nit SW her, oma­lovánek, puz­zle sklá­daček či jiných vzdělá­vacích aktivit, i když stojí, klečí nebo leží přímo na pro­jekční ploše. Ta je pohodlná, teplá a pro děti velmi pří­jemná. Navíc může být celá i jako sklá­dačka puz­zle! Takže další aktivita pro Vaše děti, které si jí před použitím mohou celou složit.

V říjnu 2013 získal MAGIC BOX nejprestižnější ocenění, 1. místo GRAND PRIX na výs­tavě FOR TOYS na pražském výs­tavišti PVA.

Tech­nické specifikace

 • Jednoduché řešení pod­la­hové projekce
 • Sys­tém plug and play (zapni a hraj)
 • Inter­ak­tivní pro­jek­tor 2500 /​3100 ANSI Lumen
 • Rozlišení WXGA (1280x800)
 • Dvě inter­ak­tivní pera
 • Speciální pro­jekční plocha 200x125cm
 • Výkonné mul­ti­mediální PC
 • Bez­drá­tová mini-​klávesnice a USB mini myš, černé provedení
 • Wifi, DVD, možnost připo­jení USB flash
 • Ochranný přepravní obal
 • Barevné prove­dení podle vzorníku viz. příslušenství
 • Záruka: 3 roky
 • Váha: 32 kg

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Pro­jek­tory

Go to top